do 1- 5 osoba

do 6- 8 osoba

do 9- 15 osoba

HERCEG NOVI – CILIPI

40.00€

60.00€

120.00€

CILIPI – HERCEG NOVI

45.00€

65.00€

130.00€

POVRATNI TRANSFER

25.00 €

35.00€

65.00€


Napomena: cijene transfera za aerodrome u Hrvatskoj vaze do 30.06.2019.

Za više pitanja kontaktirajte nas.