do 1- 5 osoba

do 6- 8 osoba

do 9- 15 osoba

HERCEG NOVI – TIRANA

180.00€

240.00€

350.00€

TIRANA – HERCEG NOVI

185.00€

250.00€

360.00€

POVRATNI TRANSFER

90.00 €

120.00€

175.00€

Za više pitanja kontaktirajte nas.