KOSOVO MANASTIRSKA TURA 4-7 april

VISOKI DEČANI-PEĆKA PATRIJAŠIJA-GRAČANICA  – 3 DANA/ 2 NOĆENJA

Fakultativno: izlet SKOPLJE – 30,00 €

1.dan, 04.04.2024. (ČETVRTAK) Herceg Novi

Polazak iz Herceg Novog u 23.30. Putovanje preko Tivta, Budve, Podgorice.Berane, Rozaje. Kraće
usputne pauze radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2.dan 05.04.2024 (petak) VISOKI DEČANI-PEĆ-PEĆKA PATRIJAŠIJA

Dolazak u Visoke Dečane predvidjen je u jutarnjim satima. Slobodno vrijeme od 1,50 h predvidjeno je
za odmor i obilazak Visokih Dečana. U centru Peći, pauza za obilazak grada predvidjena je od 1,50h.
Posle obilaska grada predvidjena je posjeta Pećkoj Patrijašiji. Dolazak u Gračanicu predvidjen je u
popodnevnim satima. Smještaj u Hotelu. Slobodno vrijeme za odmor i obilazak grada. Uveče
predlažemo odlazak do nekog od restorana sa muzikom uživo. Noćenje

3.dan 06.04.2024. (subota) SKOPLJE i PRIŠTINA MalL

Fakultaivno, poludnevni izlet za SKOPLJE ili slobodno vrijeme u Gračanici. Polazak na poludnevni izlet u
Skoplje predvidjen je u 07.00. Slobodno vrijeme u Skoplju je 4 sata. Sastanak grupe , povratak u hotel u
Gračanicu. Cijena fakultativnog izleta je 30€. Fakultativni odlazak u PRISHTINA MALL, najveci trgovinski centar na Balkanu, u jugoistocnoj Evropi i drugi najveći  na kontinentu. Prostire se na 300.000 m2, u kome se nalazi oko 2500 najpoznatijih kompanija i brendova iz regiona i svijeta. Cijena izleta 5 e
Uveče predlažemo odlazak do nekog od restorana sa muzikom uživo. Noćenje.

4.dan 07.04.2024. (nedelja) MANASTIR GRAčANICA

Napuštanje smještaja predvidjen je u 7.30 časova. Posjeta manastiru Gračanica. Zatim vožnja preko
Albanije, sa usputnim kraćim pauzama za odmor Dolazak u Herceg Novi predvidjen je u
večernjim satima. Kraj programa.

CIJENA ARANŽMANA 120€

CIJENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
• prevoz turističkim minibusom na navedenoj relaciji
• dva noćenja u hotelu na bazi noćenja sa doručkom

CIJENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
• sve ostale nepomenute usluge
• ulaznice i druge turističke objekte
• doplata za jednokrevetnu sobu

FAKULTATIVNI PROGRAMI:
Skoplje- 30 eura
Pristina Mall – 5 eura
Za realizaciju fakultativnog izleta potrebno je min 10 prijavljenih putnika.

NAPOMENA
Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cijene izleta
podložne su promjenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog
broja putnika, orginizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cijene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su
promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih
okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 15 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA OTKAŽE
PUTOVANJE U ROKU OD NAJMANJE PET DANA PRIJE POČETKA PUTOVANJA.